STAR Safety Deal aftrap voor betere ongevallenregistratie

donderdag 24 april 2014 | Bron: Eufin

Op initiatief van politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA tekent een grote groep organisaties vandaag een Safety Deal om de registratie van verkeersongevallen op korte termijn te verbeteren. Op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Den Bosch beloven de partijen zich maximaal in te spannen voor een betere ongevallenregistratie. Door alle ongevallen in kaart te brengen kunnen hulpdiensten en overheden – van beleid tot wegbeheer – een slag slaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te dringen.
OndertekenaarsPolitie, Verbond van Verzekeraars en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De STAR
Safety Deal wordt daarnaast ondertekend door acht belanghebbende partijen: Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL,...