Aantal schaden door onverzekerde automobilisten gedaald

maandag 12 mei 2014 | Bron: Eufin

Het aantal schadegevallen waarbij een onverzekerd motorvoertuig was betrokken is opnieuw gedaald, dit jaar met bijna 10%, tot 1464 schaden. Dat constateert het Waarborgfonds Motorverkeer verheugd in het jaarverslag over 2013 dat vandaag wordt gepresenteerd. De inspanningen om de pakkans te vergroten van mensen die hun voertuig – om welke reden dan ook – niet hebben verzekerd, blijken nu hun vruchten af te werpen.
Het Waarborgfonds vindt het van groot belang dat het aantal onverzekerde voertuigen verder wordt teruggedrongen. De door onverzekerden veroorzaakte schade wordt immers gedragen door de autoverzekeraars via hun bijdrage aan het Waarborgfonds en daarmee door de premiebetalers. Daarom dringen wij er bij overheid en andere partijen op aan om de handhavingsinspanningen onverminderd voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren.
Aantal behandelde schaden en bijdrage via verzekeraarsHet totaal aantal behandelde claims in 2013 bedroeg 47.472, 2% minder dan in 2012....