Weer minder schade door onverzekerde automobilisten

donderdag 15 mei 2014 | Bron: Eufin

Het aantal schadegevallen waarbij onverzekerde automobilisten betrokken waren, is afgelopen jaar met tien procent gedaald. In totaal ging het om 1464 schaden. Dat constateert het Waarborgfonds Motorverkeer in het jaarverslag over 2013. Het fonds concludeert dat de inspanningen om de pakkans van mensen die hun auto niet hebben verzekerd te vergroten, nu hun vruchten afwerpen.
Het Waarborgfonds biedt een vangnet aan mensen die door onbekende of onverzekerde automobilisten schade hebben geleden. Kunnen ze met die schade niet bij hun eigen verzekeraar terecht, dan keert het fonds mogelijk uit. Autoverzekeraars – en daarmee premiebetalers – leveren een bijdrage aan het fonds. Zij dragen dus uiteindelijk de schade die de onverzekerde of onbekende veroorzaakt, als die schade door een motorrijtuig is veroorzaakt. Het Waarborgfonds vindt het daarom van groot belang dat het aantal onverzekerde voertuigen verder wordt teruggedrongen.
Aantal claims en bijdrageIn 2013 heeft het...