CBS: Nederlandse jongere is uitgebromd

donderdag 23 juli 2015 | Bron: Eufin

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 hadden jongeren onder de 20 jaar samen bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010.

bromfiets | fiets