Zorgsector zet in op versterking medische psychologie

donderdag 22 oktober 2015 | Bron: VerzekeringsSite

Het Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP) heeft op 13 oktober 2015 een invitational conferentie georganiseerd om medische psychologie beter op de kaart te zetten in het zorgaanbod. Volgens het NIP vergroot medische psychologie de effectiviteit van vele somatische behandelingen. Daarom willen zij dat ziekenhuizen en verzekeraars een belangrijkere rol voor deze zorg bieden.
Gezamenlijk oppakken
Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, de Friesland, de Nederlandse Zorgautoriteit,  Zorginstituut Nederland en de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen waren onder andere uitgenodigd voor de conferentie. Specialisten schetsten een beeld van het vakgebied en vertelden over de kwaliteit, de financiële kant en de managementkant ervan.
Uitkomst van de bijeenkomst was dat de noodzakelijke versterking van de medische psychologie door de beroepsgroep, zorgaanbieders en de wetgever gezamenlijk opgepakt moet worden. Het NIP heeft zichzelf als kartrekker opgeworpen en...