Commercial FBTO over kraamzorg aangepast

maandag 28 december 2015 | Bron: VerzekeringsSite

Zorgverzekeraar FBTO heeft een radio- en televisiecommercial over kraamzorg aangepast nadat er een klacht was ingediend door kraamzorginstellingen. In de commercial wordt gesuggereerd dat homoseksuele mannen geen kraamzorg nodig hebben en dat een verzekerde ervoor kan kiezen om niet te betalen voor kraamzorg. Dit is niet waar, want kraamzorg zit in het basispakket.
Discriminerend
Volgens kraamzorgorganisaties Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en Bo Geboortezorg was de commercial misleidend. Ook leek het erop alsof homoseksuelen werden gediscrimineerd. Zij kunnen bijvoorbeeld na een adoptie zeker wel behoefte hebben aan kraamzorg.
Verkeerde interpretatie
FBTO geeft aan het jammer te vinden dat de commercial op een andere manier geïnterpreteerd wordt dan de verzekeraar het heeft bedoeld. Daarom past men de reclame-uitingen zo snel mogelijk aan. In de nieuwe versies wordt alleen gecommuniceerd dat FBTO...