Verbond van Verzekeraars onder vuur

dinsdag 29 december 2015 | Bron: Findinet

“Slagers keuren eigen vlees”. Onder deze titel publiceerde Dagblad De Telegraaf op 28 december 2015 een interessant artikel van Anton Rietveld over de wijze waarop Het Verbond van Verzekeraars zich van haar taken kwijt. van Anton Rietveld over de wijze waarop Het Verbond van Verzekeraars zich van haar taken kwijt.
Ik moest meteen terugdenken aan een watersportschade waarbij ik als correspondent namens Stichting SBB (Schade Begeleidings Buro) een client had bijgestaan. Het verhaal over de aanvaring van wedstrijdjacht Bolocan kunt u nog nalezen in het artikel dat op 9 mei 2012 verscheen in Assurantie magazine.
Twee jaren later publiceerde AM dat de Tuchtraad in 2012 tot een uitspraak was gekomen in de zaak tussen verzekeraar UVM (gevolmachtigde agent Unigarant) en de eigenaren van het wedstrijdzeiljacht van Team Bolocan.
Het oordeel van de Tuchtraad
De uitspraak van de Tuchtraad loog er niet om: “UVM / Unigarant heeft de goede naam van het verzekeringsbedrijf...