Onderzoek Gfk: helft verzekerden weet weinig van poliswaarden

maandag 14 december 2015 | Bron: Findinet

Van de mensen die recentelijk een verzekering hebben afgesloten, blijkt 46% matig tot slecht op de hoogte van de polisvoorwaarden.
Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Gfk in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Voor een aanzienlijk deel komt dit gebrek aan kennis doordat consumenten zich maar heel beknopt verdiepen in een polis.
Complex
Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer een derde van de ondervraagden vindt dat polisvoorwaarden te complex zijn, dat ze teveel kleine lettertjes bevatten en dat de voorwaarden moeilijk vergelijkbaar zijn tussen verzekeraars. Daarnaast vindt ongeveer een kwart dat polisvoorwaarden meestal in moeilijke taal zijn geschreven en dat vaak niet duidelijk is wat wel en niet gedekt is.
Duidelijk
Op de vraag waar een polis aan moet voldoen om duidelijk en eenvoudig gevonden te worden, zegt 90% dat duidelijk moet zijn wat gedekt is en wat niet en dat dit snel te vinden moet zijn. Verder vindt een...