Burgerinitiatief Ons Geld goed op stoom voor Tweede Kamer

dinsdag 24 november 2015 | Bron: Findinet

In vervolg op de hoorzitting heeft de Kamercommissie Financiën burgerinitiatief Ons Geld nu aan de Tweede Kamer in behandeling gegeven. Daar zal het op de agenda worden gezet. We houden er rekening mee dat de behandeling pas in 2016 zal plaatsvinden. Tijdens deze behandeling krijgt Ons Geld 5 minuten spreektijd om het burgerinitiatief toe te lichten.
Daarna begint het plenaire Kamerdebat. Kamerleden kunnen in dit debat vragen stellen en moties indienen. Het is onze verwachting dat dit ook zal gebeuren. De minister van Financiën zal aanwezig zijn en de aan hem gestelde vragen beantwoorden. De behandeling van het burgerinitiatief zal worden afgesloten met een stemming over de ingediende moties.
Enkele voorstellen van Ons Geld zijn al door de Kamercommissie ingewilligd. Zo heeft zij minister Dijsselbloem verzocht om een kabinetsreactie op burgerinitiatief Ons Geld. Hier zien wij met grote belangstelling naar vooruit. Ook heeft de Kamercommissie ons uitgenodigd om onze...

bank | deposito | lenen | sparen