Risicopolis na verkoop woning niet opgezegd: adviseur moet betalen

dinsdag 28 februari 2017 | Bron: AMweb

Een tussenpersoon moet een deel van de betaalde overlijdensrisicopremies vergoeden aan een klant die haar hypotheek had afgelost, zonder dat de twee daarmee samenhangende risicoverzekeringen zijn beëindigd. Dat heeft Kifid geoordeeld in een niet-bindend advies.