Twijfel of uitbestedingsbeleid verzekeraars de toets der kritiek kan doorstaan

vrijdag 11 augustus 2017 | Bron: AMweb

Het is de vraag of volmachtverlenende verzekeraars voldoen aan alle oude en nieuwe (Europese) regels die gelden voor uitbesteding. Onderzoeker mr. dr. Cees de Jong spreekt die twijfel uit in een artikel in het tijdschrift Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk (TAV). Toezichthouder De Nederlandsche Bank onderzoekt op dit moment of en hoe verzekeraars de uitbesteding kwalitatief hebben geborgd. Daaronder valt ook uitbesteding in de vorm van volmachtverlening.