Nibud: Meer lenen geen oplossing voor starters die misgrijpen op woningmarkt

donderdag 07 september 2017 | Bron: AMweb

Verruiming van de leennormen is wat Nibud betreft geen optie om de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters te verbeteren. Het instituut voor budgetvoorlichting zal dat volgende week woensdag inbrengen tijdens het rondetafelgesprek ‘Starters op de woningmarkt’ bij de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Het Nibud is eer eerder een voorstander van om deel van de woningvoorraad exclusief te bestemmen voor starters.

koopwoning | lenen | woning