Art. 185 WVW niet van toepassing op ongeval tussen scootmobiel en auto

donderdag 12 oktober 2017 | Bron: AMweb

Het bijzondere aansprakelijkheidsregime van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) is niet naar analogie van toepassing op een ongeval tussen een scootmobiel en een auto. Dat oordeelde het Hof Den Bosch in een arrest van 26 september 2017. Of de bestuurder van een motorrijtuig bij een dergelijk ongeval aansprakelijk is, dient (uitsluitend) te worden beoordeeld aan de hand van art. 6:162 BW.

auto