Het Regeerakkoord: vernieuwing pensioenstelsel in 2020 | VerzekeringsNieuws

Het Regeerakkoord: vernieuwing pensioenstelsel in 2020

donderdag 12 oktober 2017 | Bron: AMweb

Het heeft lang geduurd, maar de formatiepartijen zijn het eindelijk eens over een regeerakkoord. Op 10 oktober jongstleden hebben de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het kabinet Rutte-III wil samen met de sociale partners een stap zetten naar een nieuw pensioenstelsel.

pensioen