Letselschade: hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod

dinsdag 24 oktober 2017 | Bron: AMweb

In de letselschadepraktijk wordt al ruim zeven jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid een deelgeschilprocedure in te stellen. De vraag welke onderdelen zich daarvoor lenen, is inmiddels vrij uitgekristalliseerd. Maar voor welk soort deelgeschilbeschikkingen hoger beroep open staat, is niet altijd duidelijk. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich nu hierover uitgelaten.

lenen