Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid

woensdag 25 oktober 2017 | Bron: Ministerie van Financien

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2016 in twee zaken zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het recht op vrije vestiging op basis van het EU-recht. Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het HvJ EU in beide zaken conclusie genomen. Zo’n conclusie is een advies aan het HvJ EU over de wijze waarop volgens de advocaat-generaal door het HvJ EU uitspraak zou moeten worden gedaan in een bepaalde zaak.

advocaat | belasting