Kifid: Renteswap passend, geen schade door mismatch

vrijdag 27 oktober 2017 | Bron: AMweb

De Rabobank hoeft aan een ondernemer met een klacht over zijn rentederivaat geen schade te vergoeden, zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid. In 2015 beklaagt de ondernemer zich bij de bank dat eind 2008 en begin 2009 aan hem een rentecap geadviseerd had moeten worden en dat de bank de door hem geleden schade van ruim €90.000 moet vergoeden. De Geschillencommissie concludeert dat de renteswap voor deze ondernemer een passend product was. Hoewel er sprake is van een mismatch, heeft dit niet geleid tot financiële schade.

bank | KiFiD | Rabobank