Verjaring vordering jegens (voormalig) advocaat

woensdag 22 november 2017 | Bron: AMweb

Een voormalig advocaat heeft in een procedure ter comparitie per abuis een onjuist standpunt (ten nadele van zijn cliënt) ingenomen over de waardering van onroerende zaken in onverhuurde staat. De eiser stelt dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.

advocaat