Advocaat: ‘Zorgplicht bij beroepsaansprakelijkheid moet uitgebreider in Wft’

maandag 27 november 2017 | Bron: AMweb

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) moet zo snel mogelijk worden opgenomen dat schadeverzekeraars ook op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van benadeelden en die van verzekerde ondernemers in acht moeten nemen. Benadeelden die vinden dat verzekeraars vooral hun eigen belangen in beroepsaansprakelijkheidskwesties behartigen, kunnen zich dan rechtstreeks tot de AFM wenden. Die kan nu in deze zaken vaak weinig doen, betoogt advocaat Albert Jan van Soelen in het Financieele Dagblad (FD).

advocaat | AFM | Verzekeraar | WFT