Adfiz overlegt met Autoriteit Persoonsgegevens over gedragscode privacy

woensdag 13 december 2017 | Bron: AMweb

Brancheorganisatie Adfiz komt in januari met een privacy-gedragscode. Die code wordt een vertaling van de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van belang zijn voor financieel adviseurs. Adfiz overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens over goedkeuring van de gedragscode.

Adfiz