Kifid en AFM sussen discussie over boeterente

dinsdag 19 december 2017 | Bron: AMweb

Zit er licht tussen hoe Kifid de AFM-leidraad voor boeterentes toepast en hoe de toezichthouder die zelf beoordeelt? In twee recente uitspraken van het klachteninstituut gaf de Geschillencommissie aan dat ze de boeteberekening van hypotheken gesloten voor 14 juli 2016 niet hoeft te toetsen aan de leidraad. De AFM beoordeelt hypotheken van voor die datum hetzelfde als erna, mits de aflossing of rentewijziging na 14 juli 2016 plaatsvindt. Van een tegenstelling is echter geen sprake, zeggen beide instanties. En tot nadeel voor de consument zal het niet leiden.