Afschaffing inkeerregeling

woensdag 20 december 2017 | Bron: Ministerie van Financien

De huidige inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit is onderdeel van het Belastingplan 2018 dat gisteren door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Tot 1 januari 2018 kunnen belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst zonder een strafrechtelijke vervolging te riskeren.  

belasting