Kifid: ‘Wijzigingen rentetarief binnen marges van redelijkheid en billijkheid’ | VerzekeringsNieuws

Kifid: ‘Wijzigingen rentetarief binnen marges van redelijkheid en billijkheid’

dinsdag 16 januari 2018 | Bron: AMweb

Een consument sluit in 2002 een doorlopend krediet af bij Bankselect. Begin 2008 neemt Interbank de kredietovereenkomst over. In de periode 2008-2016 verhoogt en verlaagt de bank het rentetarief diverse malen. De consument beklaagt zich over de hoogte van het rentetarief. Hij vindt dat hij sinds 2008 te veel rente heeft betaald en wil dat de bank het rentepercentage verlaagt en de te veel betaalde rente terugbetaalt. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De klacht van de consument is ongegrond en de bank hoeft geen rente terug te betalen.

bank | Interbank | KiFiD | krediet