Vermoeden van fraude alleen onvoldoende grond voor opname in CIS-register | VerzekeringsNieuws

Vermoeden van fraude alleen onvoldoende grond voor opname in CIS-register

donderdag 08 februari 2018 | Bron: AMweb

Allianz moet binnen 14 dagen de naam en verdere personalia van een (oud-)verzekerde laten verwijderen uit het Centraal informatie systeem (CIS), op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag, met een maximum van € 25.000. Dat heeft het gerechtshof Den Haag eerder deze week besloten in een conflict over de vergoeding van de schade aan een zogenaamd gestolen auto. Het enkele vermoeden dat de auto helemaal niet gestolen is, was volgens het hof onvoldoende grond om de man op te laten nemen in het externe frauderegister. 

Allianz | auto