TPRA: ‘Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen naar 111%’ | VerzekeringsNieuws

TPRA: ‘Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen naar 111%’

dinsdag 13 februari 2018 | Bron: AMweb

De beleidsdekkingsgraden van alle pensioenfondsen zijn in het vierde kwartaal met gemiddeld 1,9% gestegen. Hiermee komt de gemiddelde beleidsdekkingsgraad uit op 110,9%, net genoeg om bescheiden indexaties volgens het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) mogelijk te maken. De bedrijfstakpensioenfondsen in het algemeen en de Grote 5 in het bijzonder, lopen nog wel achter op dit gemiddelde. Van de vijf grootste fondsen heeft alleen Bouwnijverheid een dekkingsgraadniveau dat indexatie toestaat. De meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers moet nog genoegen nemen met pensioenaanspraken die in koopkrachtwaarde dalen, zo meldt The Pension Rating Agency (TPRA).