Gemeenschap van goederen maakt partner niet automatisch bevoegd over beheer polis | VerzekeringsNieuws

Gemeenschap van goederen maakt partner niet automatisch bevoegd over beheer polis

woensdag 14 februari 2018 | Bron: AMweb

Een in gemeenschap van goederen getrouwde partner hoeft geen toestemming te geven voor het afkopen van een levensverzekering die op naam staat van zijn of haar echtgenoot. Dat moet alleen als de als begunstigde aangewezen partner die begunstiging schriftelijk heeft aanvaard. Dat heeft de geschillencommissie van Kifid geadviseerd in een klachtzaak die was aangespannen door de vrouw van een inmiddels overleden ex-polishouder.

KiFiD | verzekering