Foute beantwoording vraag over antecedent komt motorrijder duur te staan

maandag 05 maart 2018 | Bron: AMweb

Een motorrijders wiens motor werd gestolen kan fluiten naar een schadevergoeding door verzekeraar Allianz. De motorrijder had bij het online aanvragen van de verzekering de vraag of hij een strafrechtelijk verleden had met ‘nee’ beantwoordt terwijl zijn rijbewijs in het verleden in beslag was genomen. Hoewel de man na de schademelding wel melding maakte van de invordering ziet ook Kifid de onjuist beantwoorde vraag bij de aanvraag als een schending van zijn precontractuele meldingsplicht.