Is het einde van de woekerpolisaffaire in zicht?

dinsdag 13 maart 2018 | Bron: AMweb

De woekerpolisaffaire blijft de gemoederen bezighouden. Bij het Kifid ligt een stuwmeer van zaken (ruim 700) te wachten op beoordeling. Het Kifid heeft besloten om de behandeling van deze zaken te stroomlijnen door vijf zaken met voorrang te beslechten en aan te merken als ‘richtinggevend’. Deze vijf zaken zijn zodanig geselecteerd, dat ze een dwarsdoorsnede vormen van het geheel. Gisteren deed de Commissie van Beroep uitspraak in de laatste zaak. Nog deze maand zal het Kifid laten weten wat deze uitspraken betekenen voor de overige zaken. Wat kunnen we er nu al van leren?

KiFiD