Gescheiden man trekt volle mep hypotheekrente af onder mom van alimentatie

woensdag 14 maart 2018 | Bron: AMweb

De hypotheekrente is na een scheiding alleen aftrekbaar voor de persoonlijke eigenwoningschuld, doorgaans vijftig procent. Maar het Hof Den Bosch staat in een recente zaak toch toe dat een ex-partner de hypotheekrente voor 100% aftrekt. De andere helft beschouwt het Hof als verschuldigde alimentatie.