Consument vecht tegen ‘oneerlijke polisvoorwaarden’, Kifid oordeelt anders | VerzekeringsNieuws

Consument vecht tegen ‘oneerlijke polisvoorwaarden’, Kifid oordeelt anders

woensdag 18 april 2018 | Bron: AMweb

Een consument die zich bij Kifid heeft beklaagd over een beleggingsverzekering van Allianz heeft van de Commissie van Beroep van het klachteninstituut te horen gekregen dat de verzekeraar zich heeft gehouden aan de informatieverplichtingen. De consument vond dat hij door de verzekeraar voor het aangaan van de overeenkomst onvoldoende en onjuist is geïnformeerd en dat de verzekeraar haar zorgplicht heeft geschonden. De Commissie van Beroep dacht daar anders over. Ook van dwaling en oneerlijke bedingen is volgens de Commissie niet gebleken. In de vandaag gepubliceerde uitspraak handhaaft de Commissie van Beroep de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie.