NVGA verlegt koers naar ‘veiligstellen’ | VerzekeringsNieuws

NVGA verlegt koers naar ‘veiligstellen’

woensdag 18 april 2018 | Bron: AMweb

De NVGA heeft een nieuw position paper opgesteld waarin de vereniging de visie verlegt van ‘veiligheid’ naar ‘veiligstellen’. Onderdeel van de doelstellingen is de realisatie van een meer op individuele leest geschoeid beloningsmodel.

NVGA