Vermindering risico’s in de Europese bankensector | VerzekeringsNieuws

Vermindering risico’s in de Europese bankensector

dinsdag 24 april 2018 | Bron: Ministerie van Financien

In 2012 is in de Europese Unie de Europese Bankenunie opgericht. De bankenunie is een set afspraken tussen Europese landen die ervoor moet zorgen dat banken financieel sterker worden. Dat vergroot de financiële stabiliteit en beperkt de kosten van een omvallende bank voor de Europese belastingbetalers zoveel mogelijk. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hoekstra een toelichting op de stand van zaken en de inzet van het kabinet bij de verdere onderhandelingen over de bankenunie.

bank | belasting