Banken en verzekeraars speuren naar frauderende politici | VerzekeringsNieuws

Banken en verzekeraars speuren naar frauderende politici

dinsdag 08 mei 2018 | Bron: AMweb

Alle prominente politici én hun directe familie komen onder verscherpt toezicht te staan van banken en verzekeraars. De maatregel is bedoeld om omkoping, fraude en steun aan terroristen tegen te gaan, meldt het AD.

bank | Verzekeraar