‘Toekomstbestendige’ risicoklassenindeling inbraken vanaf 2019 enige leidraad | VerzekeringsNieuws

‘Toekomstbestendige’ risicoklassenindeling inbraken vanaf 2019 enige leidraad

woensdag 16 mei 2018 | Bron: AMweb

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft deze maand de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI 2.0) gepubliceerd. Hiermee kan het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden worden vastgesteld. Tot het eind van het jaar blijven de oudere versies van het VRKI nog geldig, daarna geldt alleen de nieuwe leidraad.

inbraak | woning