'Jaarlijkse uitkering vakantiegeld eigenlijk een soort zelfbescherming' | VerzekeringsNieuws

'Jaarlijkse uitkering vakantiegeld eigenlijk een soort zelfbescherming'

zondag 20 mei 2018 | Bron: NU

Van oudsher zijn mei en juni de maanden waarop het vakantiegeld (officieel vakantiebijslag) wordt uitbetaald. Een groot gedeelte van Nederland krijgt dit geld één keer in het jaar op hun rekening gestort en eigenlijk is dat ook maar maar goed ook. 

vakantie