Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017 | VerzekeringsNieuws

Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

donderdag 31 mei 2018 | Bron: Ministerie van Financien

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

belasting