De vos preekt de passie

donderdag 23 november 2017 | Bron: AMweb

“Provisies zijn voor het overgrote deel goed uit te leggen aan klanten, omdat daar herkenbare dienstverlening tegenover staat.” Een quote van Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Woorden uit een reactie op de voorgenomen implementatie van de Richtlijn verzekeringsdistributie in Nederland in 2018. Hmmm, “voor het overgrote deel goed uit te leggen…” Voor een deel dus ook niet, vinden de verzekeraars.