Tevredenheid over verzekeraar, maar niet over premie

dinsdag 19 december 2017 | Bron: AMweb

De meeste mensen zijn tevreden over de service van hun zorgverzekeraar, maar de helft vindt de prijs van de zorgverzekering te hoog. De constateert Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek onder 6000 mensen.