Pensioen bouwvakkers wel omhoog

donderdag 21 december 2017 | Bron: Financieel Dagblad

Bpf Bouw is het enige fonds onder de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen dat de pensioenen kan gedeeltelijk kan indexeren.

BPF | pensioenfonds