Klimaatverzekering beschermt kwetsbaren wereldwijd

woensdag 27 december 2017 | Bron: AMweb

In Bonn vond vorige maand de 23e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats onder leiding van eilandstaat Fiji. Met zo’n 25.000 deelnemers uit bijna 200 landen is gepoogd de afspraken van het klimaatverdrag van Parijs in concrete spelregels te vertalen. Er is een eerste aanzet gegeven voor een ‘regelboek’, waarin precies vastligt hoe de voortgang van de vrijwillige klimaatplannen van landen en het terugdringen van hun CO2-emissies wordt gemeten, gerapporteerd en vergeleken. Een van de actieplannen is om in 2020 zo’n 400 miljoen mensen in kwetsbare landen te beschermen middels een klimaatverzekering. Dit onder de vlag van het InsuResilience initiatief.

verzekering