Waarborgfonds motorverkeer: doorlooptijd claims daalt

woensdag 23 mei 2012 | Bron: Eufin

Rijswijk – Het Waarborgfonds Motorverkeer keerde in 2011 68,0 miljoen euro uit bij claims waarbij schade aan motorvoertuigen of wegmeubilair werd toegebracht door onbekende of onverzekerde deelnemers in het verkeer.

Lees meer...

Motor