Autoverzekering blijft verlieslatend

vrijdag 24 februari 2017 | Bron: AMweb

De situatie op de markt voor motorrijtuigenverzekeringen is nog even zorgwekkend als in boekjaar 2014. Dit concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van de jaarlijkse uitvraag over motor WA boekjaar 2015. De prijsstijgingen in dit marktsegment bieden volgens DNB nog geen soelaas.