Huur en koop botst

woensdag 30 augustus 2017 | Bron: Telegraaf

Bewoners en eigenaren van wooncomplexen met zowel huur- als koopwoningen, hebben lang niet altijd dezelfde rechten en plichten. Zij hebben te maken met juridische knelpunten en tegenstrijdigheden.