Geen ‘onlogische premieverschillen’ tussen verzekerden | VerzekeringsNieuws

Geen ‘onlogische premieverschillen’ tussen verzekerden

donderdag 12 oktober 2017 | Bron: AMweb

De uitdijende mogelijkheden voor risicoselectie ten spijt zijn Nederlanders nog altijd goed verzekerbaar. Dat blijkt uit de nulmeting van de Solidariteitsmonitor die het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. Bij het afsluiten van verzekeringen doen zich volgens het Verbond , kijkend naar de te betalen premie, op dit moment “geen onlogische verschillen” voor.