CBS: Mensen gelukkiger in koopwoning

donderdag 14 december 2017 | Bron: AMweb

Mensen in een koopwoningen ervaren in zijn algemeenheid meer welvaart en welzijn dan mensen in een huurwoning. Dat blijkt uit de publicatie Kwaliteit van leven in Nederland 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ervaren levensgeluk neemt verder af bij een lager inkomen in combinatie met een lagere opleiding en een huurwoning.

koopwoning | woning