Akkoord over nieuwe cao voor Achmea

vrijdag 22 december 2017 | Bron: AMweb

Achmea en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Daarin staan drie onderwerpen centraal: langer, fit en met
plezier aan het werk blijven, behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd. De bonden moeten het resultaat nog wel voorleggen aan hun leden.

Achmea | pensioen