Nieuw actieplan stalbranden richt zich op bestaande stallen | VerzekeringsNieuws

Nieuw actieplan stalbranden richt zich op bestaande stallen

dinsdag 17 juli 2018 | Bron: AMweb

Verzekeraars hebben samen met brandweer, dierenbescherming en boerenorganisaties het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld. Het eerdere Actieplan Stalbranden heeft nog niet het gewenste effect gehad: het aantal dode dieren door brand in stallen loopt niet terug. Het nieuwe plan richt zich op brandpreventie door bijvoorbeeld elektrakeuringen in bestaande stallen.

Verzekeraar