Meer vertraging bij compensatie rentederivaten | VerzekeringsNieuws

Meer vertraging bij compensatie rentederivaten

dinsdag 17 juli 2018 | Bron: AMweb

De uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB loopt alweer vertraging op. Twee banken zijn klaar, twee doen nog voor het eind van dit jaar een compensatievoorstel aan gedupeerde ondernemers, maar voor twee andere banken komt zelfs die uitgestelde deadline te vroeg. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten in een voortgangsrapportage. De toezichthouder onderzoekt hoe de banken het proces kunnen versnellen.

bank