Geen lage premies Motor WA zonder voorziening

maandag 17 oktober 2011 | Bron: Eufin

Een tiental autoverzekeraars zal zijn strategie moeten herijken. Deze verzekeraars brengen lage WA-premies in rekening zonder daarvoor adequate voorzieningen te treffen. 'Ondertarifering mag de solvabiliteit niet in gevaar brengen', zegt Harold Hendriks, toezichthouder specialist herverzekering.

Lees meer...

Motor | verzekering